<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=651209275913368&ev=PageView&noscript=1" /> Regulamin wyszukiwarki wakacji · złapwczasy.pl

Regulamin

29.08.2023

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Ogłoszenie Odsprzedaży - ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika, dotyczące sprzedaży, bądź odsprzedaży zakupionych wczasów lub usług powiązanych,
 2. Ogłoszenie Partnerskie - ogłoszenie wyjazdu zorganizowanego z rynku pierwotnego, oferowane przez naszego partnera,
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która ukończyła 18 lat, posiadająca konto w Serwisie,
 4. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://zlapwczasy.pl/regulamin
 5. Serwis albo Strona - serwis internetowy służący do zamieszczania Ogłoszeń zgodnych z regulaminem, dostępny pod adresem https://zlapwczasy.pl/
 6. Konto - część Serwisu przydzielona danemu użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail,
 7. Właściciel / Dostawca - firma netspin Konrad Ryłko, Zebrzydowice 286, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 5512530933, będąca twórcą i Właścicielem Serwisu.
 8. Newsletter treść cyfrowa obejmująca informacje handlowe (oferty wakacji zorganizowanych) oraz inne materiały promocyjne i edukacyjne

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Celemi Serwisu są:
  1. pomoc w znalezieniu wyjazdów w atrakcyjnych cenach (Last Minute), zarówno z rynku pierwotnego (Ogłoszenia Partnerskie) jak i wtórnego (Ogłoszenia Odsprzedaży),
  2. pomoc w odsprzedaży usługi wakacyjnej takiej jak wyjazd zorganizowany.
 2. Za pomocą Serwisu, Właściciel umożliwia zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących sprzedaż lub odsprzedaży wczasów przez Użytkowników.
 3. Do umieszczenia Ogłoszenia za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie publikowane treści i gwarantuje, iż nie naruszają one Regulaminu, praw osób trzecich oraz praw Właściciela.

§ 3
Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń Odsprzedaży

 1. W celu zamieszczenia Ogłoszenie Odsprzedaży, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  1. założyć Konto w Serwisie wypełniając formularz dostępny pod adresem https://zlapwczasy.pl/auth/register
  2. aktywować Konto klikając link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika,
  3. zalogować się do Serwisu,
  4. wypełnić formularz (tj. pola oznaczone jako wymagane),
  5. zaakceptować Regulamin - akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do zamieszczenia ogłoszenia,
  6. kliknąć w przycisk Dodaj ogłoszenie.
 2. Publikacja Ogłoszenia Odsprzedaży w Serwisie rozpoczyna się w chwili zamieszczenia Ogłoszenia Odsprzedaży.
 3. Użytkownik w dowolnej chwili może dokonać edycji zamieszczonego Ogłoszenia Odsprzedaży lub zaprzestać jego publikacji.
 4. Zabrania się dodawania Ogłoszeń Odsprzedaży promujących inne strony lub firmy oraz ogłoszeń niedotyczących odsprzedaży wczasów i usług pokrewnych, w szczególności ogłoszeń:
  1. sprzedaży wycieczek przez biura podróży i inne podobne podmioty,
  2. ogłoszenia o charakterze reklamy.
 5. Użytkownik ma możliwość publikacji ogłoszeń wymienionych w punktach 4.1. i 4.2. wyłącznie po uzyskaniu zgody od Właściciela.

§ 4
Odpowiedzialność Właściciela

 1. Właściciel umożliwia użytkownikom zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie jest stroną w procesie zawierania przez Użytkowników transakcji, dotyczących przedmiotu Ogłoszenia i nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty tych transakcji.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie.
 3. Właściel nie ponosi odpowiedzialności za legalność, prawdziwość i rzetelność treści oraz przedmiotu Ogłoszenia, podawanych przez Użytkowników.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji i usuwania Ogłoszeń oraz zablokowania Konta Użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa, w szczególności w przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona próby oszustwa,
  3. promujących inne serwisy,
  4. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  5. szkodzące renomie Serwisu bądź Właściciela,
  6. naruszające § 3 ust. 4 Regulaminu,
  7. wprowadzające w błąd.

§ 5
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://zlapwczasy.pl/polityka-prywatnosci.

§ 6
Newsletter

 1. Dostawca świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym punkcie.
 2. Warunkiem skorzystania z usługi Newslettera jest podanie przez Użytkownika swojego imienia oraz adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej Dostawcy.
 3. Po podaniu adresu e-mail Użytkownik otrzyma wiadomość z linkiem potwierdzającym zapis do usługi Newslettera. Kliknięcie w link jest konieczne do aktywowania usługi.
 4. Dostawca zobowiązuje się do przesyłania Newslettera na podany przez Użytkownika adres e-mail nie częściej niż raz dziennie.
 5. Newsletter może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub inne, w szczególności oferty zorganizowanych wakacji.
 6. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja z usługi następuje poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdej wiadomości Newslettera.
 7. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie.
Stosujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania serwisu oraz narzędzi analitycznych. Dowiedz się więcej