<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=651209275913368&ev=PageView&noscript=1" /> Polityka prywatności wyszukiwarki wakacji · złapwczasy.pl

Polityka prywatności

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Ogłoszenie - ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika, dotyczące sprzedaży, bądź odsprzedaży zakupionych wczasów lub usług powiązanych,
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która ukończyła 18 lat, posiadająca konto w Serwisie,
 3. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://vacation.netspin.co/regulamin
 4. Serwis albo Strona - serwis internetowy służący do zamieszczania Ogłoszeń zgodnych z regulaminem, dostępny pod adresem https://vacation.netspin.co/
 5. Konto - część Serwisu przydzielona danemu użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail,
 6. Właściciel - firma netspin Konrad Ryłko, Zebrzydowice 286, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 5512530933, będąca twórcą i Właścicielem Serwisu.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Właścicielowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz wystawiania Ogłoszenia.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Właściciel.
 3. Dane osobowe przekazywane Właścicielowi przez Użytkownika przetwarzane są w zbiorach zgłoszonych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe przekazywane Właścicielowi przez Użytkownika w ramach formularza zamieszcania Ogłoszenia przetwarzane są w celu publikacji Ogłoszenia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zamieścić Ogłoszenie w Serwisie.
 5. Właściciel gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 3
Pliki cookies

 1. Właściciel wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Właściciela.
 2. Właściciel przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Właściciel informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Właściciela w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5
Szyfrowanie

 1. Przekazywanie danych pomiędzy Serwisem a urządzeniem końcowym Użytkownika odbywa się poprzez protokół szyfrowany, w celu uniemożliwienia odczytu danych przez osoby nieupoważnione.
 2. Użytkownik może upewnić się o użyciu połączenia szyfrowanego, sprawdzając lewą część paska adresowego przeglądarki. Połączenie szyfrowane symbolizowane jest najczęściej poprzez symbol kłódki.
Stosujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania serwisu oraz narzędzi analitycznych. Dowiedz się więcej